blindfriendly
rss
Európai polgári kezdeményezés
 
Ez az oldal az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet elfogadásának folyamatát mutatja be, amelyben jelentéstevőként vettem részt az Európai Parlament részéről. A kezdeményezés működéséről, a pontos szabályokról az Európai Bizottság által fenntartott hivatalos honlapon olvasható részletes tájékoztatás.
 
Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés hozta létre. Segítségével az európai polgároknak először nyílik lehetősége arra, hogy uniós jogszabály megalkotását kezdeményezzék olyan, az Európai Unió hatáskörébe tartozó területeken, ahol szükségesnek tartják az egységes európai fellépést. A Lisszaboni Szerződés vonatkozó cikkei csak annyit megkötést tartalmaznak, hogy a kezdeményezéshez egymillió polgár aláírása szükséges, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai. Az európai polgárok azonban csak a részletes végrehajtási szabályokat tartalmazó jogszabály hatályba lépését követően kezdhetik el gyakorolni a Lisszaboni Szerződés talán legjelentősebb újítását. A rendelettervezet egyik európai parlamenti jelentéstevőjeként különösen büszke vagyok arra, hogy a jogalkotási munka – uniós mértékkel – viharos gyorsasággal, kevesebb, mint egy év alatt befejeződött. Az alábbi oldalon, valamint a lap alján található hivatkozásokon keresztül ennek a munkának a legfontosabb állomásait követhetik nyomon.
 
A Lisszaboni Szerződés aláírását követően, de még annak hatályba lépése előtt, az Európai Parlament jelentést dolgozott ki, melyben felkérték az Európai Bizottságot a részletes végrehajtási szabályok mielőbbi kidolgozására, ismertetve egyúttal a Parlament álláspontját a főbb kérdésekben.
 
Az Európai Bizottság a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően nyilvános konzultációt indított annak érdekében, hogy megismerhesse és javaslatába beépíthesse a civil szervezetek véleményét. A január 31-én lezárult konzultáció eredményeit zöld könyvben tették közzé, melynek alapján a Bizottság március 31-én tette közzé rendelettervezetét.
 
A tervezet ezt követően került az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyek társjogalkotóként, rendes jogalkotási eljárásban fogadják el azt.
 
Az Európai Parlamentben az alkotmányügyi bizottságot jelölték ki illetékes szakbizottságnak, amely tagjai közül már kiválasztotta a polgári kezdeményezés két „témafelelősét”, az ún. jelentéstevőket: a néppárti Alain Lamassoure-t és jómagamat.
 
A jelentés elkészítése során számos nyitott kérdést kellett tisztáznunk, amelyekre sok esetben nehéznek bizonyult megtalálni a „helyes” választ. Íme néhány példa a legvitatottabb kérdésekre:
  • Legalább hány országból kell származnia a támogatóknak?
  • Szabjanak-e meg egységes európai minimális életkort az aláírok számára, vagy minden tagállam maga határozhasson erről?
  • Lehessen-e interneten keresztül aláírásokat gyűjteni?
  • Mennyi idő álljon rendelkezésre az aláírásgyűjtésre?
  • Kell-e jogi, technikai vagy anyagi segítséget nyújtani a kezdeményezőknek? Ha igen, milyen formában, és honnan biztosítsanak erre forrást?
Természetesen a munka során a fentieken túlmenően további kérdések is felmerültek.
 
Az Európai Parlamenti frakciók (így mi, szocialisták, valamint a zöldek) több konferenciát és nyilvános meghallgatást tartottak, hogy a szakemberek és a polgárok bevonásával olyan szabályokat alakítsanak ki, amelyek képesek a polgárok minél szélesebb körét bevonni a határokon átívelő, európai vitákba.
 
Tekintettel arra, hogy EP-képviselőként az európai polgárok képviselete a feladatom, számos civil szervezettel egyeztettem, és igyekeztünk beépíteni a javaslataikat a rendeletbe.
 
Munkánk eredményét, az európai parlamenti jelentését novemberben mutattuk be az alkotmányügyi bizottságban, és még abban a hónapban meg is kapta a szakbizottság tagjainak szinte egyöntetű támogatását. A végleges jóváhagyást – a Tanáccsal folytatott konzultációkat követően – a decemberi plenáris ülésen adta meg a Parlament.
 
A rendeletet formálisan 2011 februárjában fogadta el a Tanács, az ünnepélyes aláírásra 2011. február 16-án került sor. A tagállamoknak biztosított egy éves felkészülési idő után 2012. április 1. óta van lehetőség a kezdeményezések elindítására.
 
Kapcsolódó hírek:
További, a polgári kezdeményezésről szóló, máshol megjelent cikkeket találhat a honlap Médiatár rovatában. A Videótárban több, a témával kapcsolatos videó is megtekinthető.
 
Kapcsolódó blogbejegyzések:
Kapcsolódó oldalak:
Kapcsolódó dokumentumok:
Oldal nyomtatása